Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στον οικισμό Εξοχής του ΔΗΜΟΥ Παγγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς (άρθρο 120  του Ν.4412/2016)

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στον οικισμό Εξοχής του ΔΗΜΟΥ Παγγαίου»

 με την Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης του άρ. 118 Ν. 4412/2016.

Μετάβαση στο περιεχόμενο