Ταμείο Ανάκαμψης

Τα παρακάτω έργα/δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Μετάβαση στο περιεχόμενο