Κανονισμός Λειτουργίας Αιθουσών– Πολιτιστικών Κέντρων

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η αριθ. 53/2015 απόφαση σχετικά με την έγκριση κανονισμού λειτουργίας αιθουσών – πολιτιστικών κέντρων ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου.

Σχετικά έντυπα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο