Αντιδήμαρχοι από 11/01/2022

Ονομοματεπώνυμο
Ιδιότητα

Απαζίδου Ζωή

Αναπληρωτής Δημάρχου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος

Τσάκαλος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Δ.Ε. Ελευθερούπολης

Πριονίδης Χρήστος

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ελευθερών

Σαραντούδης Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παγγαίου

Γάκης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Πιερέων

Αμπατζιά Όλγα

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ορφανού

Νέζας Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα και Πολιτικής Προστασίας

Μπενή Ελένη

Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Παιδείας και Νεολαίας

Πρόεδροι- Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ονομοματεπώνυμο
Ιδιότητα

Καλλινικίδης Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας

Μποσμπότης Χρήστος

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ματσάγκος Σταμάτιος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Καλλινικίδης Ανδρέας

Πρόεδρος ΝΠΔΔ, Κοινωνικής Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής

Γρηγοριάδης Παρασκευάς

Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ

Παρασκευάς Χρήστος

Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑΠ

Χρυσαφούδη Μυρσίνη

Πρόεδρος Κοινωφελής