Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

Αριθμ. Απόφ. 88/2013: Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο