Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

Υποβολή_στο_Δημοτικό_Συμβούλιο_της_Έκθεσης_Εσόδων__Εξόδων_Β_τριμήνου_οικ._έτους_2020_.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο