Υποβολή στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παγγαίου της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ_49_ΕΓΚΡΙΣΗ_ΑΠΟ_Ο.Ε._330_2022_Ω5Κ4ΩΞΨ-ΡΜΑ.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ_49_ΕΚΘΕΣΗ_ΕΣΟΔΩΝ_ΕΞΟΔΩΝ_99ΗΝΟΛΤΦ-ΦΥ7.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο