Υποβολή στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παγγαίου της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΙΚ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΕΓΚΡΙΣΗ_ΕΚΘΕΣΗΣ_ΑΤΡΙΜ_2022_ΑΔΑ_6ΠΓΒΩΞΨ-639_1.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο