Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ Οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2018 signed

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ Οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2018 signed

Μετάβαση στο περιεχόμενο