Υπογραφή σύμβασης έργου με τίτλο “Παρεμβάσεις διαμορφώσεων σε αύλειους χώρους των σχολείων του Δήμου Παγγαίου”

δΤ υπογραφή σύμβασης έργου Παρεμβάσεις διαμορφώσεων σε αύλειους χώρους

δΤ υπογραφή σύμβασης έργου Παρεμβάσεις διαμορφώσεων σε αύλειους χώρους

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο