Υλοποίηση δράσης Κοινωνικού Φροντιστηρίου από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παγγαίου

 

                                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Παγγαίου στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής προτίθεται να αναλάβει την υλοποίηση Κοινωνικού Φροντιστηρίου με σκοπό την παροχή δωρεάν μαθησιακής υποστήριξης σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικά αδύναμων οικογενειών. Η υλοποίηση της ως άνω προσπάθειας προϋποθέτει την συνδρομή εθελοντών εκπαιδευτικών ( αδιόριστων και μη αλλά και συνταξιούχων) οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν με την ενεργό συμμετοχή τους στο εγχείρημα του Δήμου, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τους μαθητές και τους γονείς τους, με την εθελοντική προσφορά τους, συμβάλλοντας στην παροχή ίσων ευκαιριών στο δικαίωμα της μάθησης.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να πλαισιώσουν την προσπάθεια αυτή πρέπει να αναφέρουν την ειδικότητά τους και το μάθημα που επιθυμούν να διδάξουν.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παγγαίου και στα τηλ. Επικοινωνίας 2592022770 και 2592022575.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο