Χρηματοδότηση του έργου ΄΄ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ΄΄

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, από το Υπουργείο Αθλητισμού, για την κατασκευή του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 280.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τη Διοίκηση του Δήμου Παγγαίου, η οποία παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις της, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, το συγκεκριμένο έργο θα αποπερατωθεί.

Το έργο αφορά τις παρακάτω εργασίες :

1.Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες και διαμόρφωση της σκάφης

2.Κατασκευή στρώσης στράγγισης από θραυστά υλικά λατομείου κοκκομετρία 30-60mm) πάχους 15 εκ.

3.Κατασκευή στρώσης της ΠΤΠ 0155 (3 Α) πάχους 10 εκ. (κοκκομετρία 0-30mm)

4.Διάστρωση φίλερ πάχους 5 εκ. (κοκκομετρία 0-4mm) με κλίση για την απορροή των επιφανειακών υδάτων.

5.Τοποθέτηση συνθετικού (τεχνητού) χλοοτάπητα

Μετάβαση στο περιεχόμενο