ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              16/09/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                         Αρ. πρωτ. 38282
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ – Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνοικονομική άποψη προσφορά για Οργάνωση Ομάδων Συμβουλευτικής Υποστήριξης (workshops) – Αγωγή Υγείας σε σχολεία, στο πλαίσιο υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 802/20-03-2012 απόφαση ένταξης πράξης του Γ.Γ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Άξονα Προτεραιότητας 13 του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού , συνολικού προϋπολογισμού 81.868,80€, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό. 

 

Σχετικά Αρχεία:

1. Τελική Διακήρυξη (μέρος 1)

2. Τελική Διακήρυξη (μέρος 2)

Μετάβαση στο περιεχόμενο