Απόφαση Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 187/2013 απόφαση – συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ”

Απόφαση Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 187/2013 απόφαση – συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο