Απόφαση Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 267/2013 απόφαση – συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ”

Απόφαση Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 267/2013 απόφαση – συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ”(.pdf)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο