Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ελευθερούπολη, 28/05/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                     Αριθ. Πρωτ.: – 20151 –
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : «Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Παγγαίου»

ΣΧΕΤ. : Η 124/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού, ο Δήμος Παγγαίου καλεί όποιον ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά, για την Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Παγγαίου και ειδικότερα για:

  1. Ομάδα Α – Είδη Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής για τις Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Παγγαίου, Πιερέων και Ορφανού
  2. Ομάδα Δ – Νωπά Λαχανικά & Φρούτα για όλες τις Δ.Ε.
  3. Ομάδα Ε – Είδη Κρεοπωλείου για τις Δ.Ε. Ορφανού & Πιερέων
  4. Ομάδα ΣΤ – Είδη Ιχθυοπωλείου για όλες τις Δ.Ε.
  5. Ομάδα Ζ – Ελαιόλαδο για όλες τις Δ.Ε.
  6. Ομάδα Η – Κατεψυγμένα λαχανικά για όλες τις Δ.Ε.
  7. Ομάδα Θ – Είδη Πουλερικών για τις Δ.Ε. Πιερέων & Ορφανού
  8. Ομάδα Ι – Λοιπά Κατεψυγμένα είδη για όλες τις Δ.Ε.
  9. Ομάδα Κ – Είδη κέντρων αναψυχής (καφετέριες) για όλες τις Δ.Ε.
  10. Ομάδα Λ – Είδη εστίασης για όλες τις Δ.Ε.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι 06.06.2014 και ώρα 10.00. Οι κατατιθέμενες προσφορές θα είναι σύμφωνες με την αριθμ. πρωτ. 10859/19.03.2014 διακήρυξη του Δημάρχου.

Για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου τηλ. 25923 50031, κ. Πάτσας Δημήτριος.

Ο Δήμαρχος
Ξουλόγης Βασίλειος

Μετάβαση στο περιεχόμενο