Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Από τον Δήμο Παγγαίου γνωστοποιείται ότι προκειμένου να χορηγηθεί άδεια  κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται με αίτηση τους στο Δήμο ώστε  να προσδιοριστεί η επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου, που δικαιούνται να καταλάβουν.

Οι αιτήσεις για το έτος 2016 θα γίνονται δεκτές από

1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2016.

 

Η αίτηση των ενδιαφερόμενων θα συνοδεύεται από :

1) Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

2) Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης

3) Κάτοψη του καταστήματος και του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου

4) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό (εάν υπάρχει) , στο οποίο να απεικονίζεται η ακριβής θέση του καταστήματος , το πλάτος της πρόσοψης και ο περιβάλλων χώρος.

5) Αν ο ενδιαφερόμενος αιτείται την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας , τότε θα καταθέσετε και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος του ακίνητου.

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο