Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές (επαγγελματίες- παραγωγούς)στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Παγγαίου

 

Απόφαση 551/2014 Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές (επαγγελματίες- παραγωγούς)στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Παγγαίου” (.pdf)

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο