Γνωστοποίηση σχετικά με τις αιτήσεις ΤΕΒΑ μέσω ΚΕΑ

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. Δ23/οικ.17108/875/2017 –ΦΕΚ1474/Β/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης:

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD)».

 Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται  ο αιτών/ουσα να δηλώσει  ότι επιθυμεί την συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα.

 Όσοι δεν δικαιούνται ΚΕΑ δεν δικαιούνται και ΤΕΒΑ  από 1-6-2017.

                                                                        

                                                                           ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

                                                                           ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο