Χορήγηση Πιστοποιητικού Έκδοσης Ταυτότητας

ΥΥ

Για έκδοση Πιστοποιητικού Έκδοσης Ταυτότητας απαιτείται:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοτυπία παλιάς ταυτότητας ή διαβατηρίου η δίπλωμα .

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης Χορήγησης Πιστοποιητικού Έκδοσης Ταυτότητας

Μετάβαση στο περιεχόμενο