Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας όταν υπάρχουν διαφορές στα στοιχεία

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Επίσημο έγγραφο όπου προκύπτει η διαφορά στα στοιχεία 
  3. Ταυτότητα
Μετάβαση στο περιεχόμενο