Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας

ww

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Για ανήλικο:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα
  2. Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα
  3. μία φωτογραφίες του ανηλίκου

Για ενήλικα:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. μία φωτογραφίες 
  3. Φωτοτυπία της ταυτότητάς του

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

ww

Μετάβαση στο περιεχόμενο