Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 17.03.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:

  1. Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου
  2. Πρόεδρο Κοινότητας Οφρυνίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 17. 03.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-
2020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:14453/05.03.2021 (Φ.Ε.Κ. 895/06.03.2021 τ. Β΄), η
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής
Webex, για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:
Θέμα 1ο : Περί έγκρισης της Ειδικής Κυκλοφοριακής Μελέτης τουριστικού οικισμού επί του οδικού
άξονα προέκτασης του ανισόπεδου κόμβου Οφρυνίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_17.03.2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο