Συντήρηση και λειτουργία των βιολογικών σταθμών Δήμου Παγγαίου

Συντήρηση και λειτουργία των βιολογικών σταθμών Δήμου Παγγαίου

Σχετικά Αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_1.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.pdf 

ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc 

Περίληψη_διακήρυξης.pdf

ΤΕΥΔ.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο