Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας της ΔΕΥΑΑΠ για : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ”

Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης–αποχέτευσης -συντήρησης δικτύωνπου είναι απαραίτητοιγια τηνκατασκευήσυντήρησηκαιεπισκευή των αντιστοίχων δικτύων,στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Παγγαίου από τα συνεργεία της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΕΥΧΗ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΤΕΥΔ_ΣΩΛ21.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο