Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» και η αιτιολογική έκθεση αυτού οικονομικού έτους 2023

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή»
Διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανάρτηση συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» και η αιτιολογική έκθεση αυτού οικονομικού έτους 2023 στο δημοτικό κατάστημα Ελευθερούπολης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου (σχετική απόφαση ΔΣ 83/2022 ΑΔΑ Ψ917ΟΛΤΦ-ΕΞΡ)

 

3_ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_2023_ΑΔΑ_ΨΛ4ΘΟΛΤΦ-14Γ.pdf

06.ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ_ΕΞΟΔΩΝ_2023.pdf

06.ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ_ΕΣΟΔΩΝ_2023.pdf

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο