Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» και η αιτιολογική έκθεση αυτού οικονομικού έτους 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή»

Διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανάρτηση συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» και η αιτιολογική έκθεση αυτού οικονομικού έτους 2021 στο δημοτικό κατάστημα Ελευθερούπολης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου (σχετική απόφαση ΔΣ 60/2020 ΑΔΑ ΨΝ1ΔΟΛΤΦ-ΩΥΥ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_για_ανάρτηση_ΑΔΑ_6Χ0ΜΟΛΤΦ-012.pdf

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ_ΕΞΟΔΩΝ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_2021.pdf

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ_ΕΣΟΔΩΝ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_2021.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο