Σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός ( 1 ) ΠΕ Παιδιάτρου ,για την υλοποίηση του προγράμματος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΜΕ_ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ_2017.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο