Συμπλήρωση της αριθμ. 185/4054/28.02.2017 Απόφασης Δημάρχου με τη μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων (άρθρο 59, παρ. 4 του Ν.3852/2010)

2017_1387.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο