Συμμετοχή του Δήμου Παγγαίου στη δράση της προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που θα πραγματοποιήσει ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                        

Φρ. Παπαχρηστίδη 137α

Τ.Κ. 64100 Ελευθερούπολη                                                                                                                    Ελευθερούπολη, 18/12/2018

ΤΗΛ.: 2592350029

ΦΑΞ.:2592350077

Email:thomaidou@dimospaggaiou.gr

info@dimospaggaiou.gr

                                                                                    Δελτίο Τύπου

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Παγγαίου στη δράση της προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που θα πραγματοποιήσει ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο Δήμος Παγγαίου θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που θα πραγματοποιήσει ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας, βάσει μνημονίων συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Οργανισμός µε τα ως άνω Υπουργεία.

Προκείμενου το εγχείρημα αυτό να αποδώσει τα μέγιστα, ο Δήμος θα παράσχει κάθε πρόσφορο μέσο για την ολοκλήρωση των περιγραφόμενων δράσεων.

Στόχος είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθητοποίησης τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες.

Συγκεκριμένα για την εφαρμογή της δράσης θα διατεθούν από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», δύο κινητές μονάδες. Η Κινητή Οδοντιατρική/Παιδιατρική Μονάδα Πρόληψης και η Κινητή Ιατρική Μονάδα Πρόληψης οι οποίες θα στελεχώνονται από εθελοντές γιατρούς, γενικό ιατρό ή παθολόγο, εθελοντές παιδιάτρους και από εθελοντές οδοντιάτρους, καθώς και από νοσηλευτικό ή άλλο προσωπικό του Οργανισμού.

Σε προληπτικό ιατρικό/οδοντιατρικό έλεγχο θα υποβάλλονται µόνο τα παιδιά,τα οποία θα συνοδεύονται από τους γονείς- κηδεµόνες- εκπαιδευτικούς και θα έχουν μαζί τους υπογεγραμμένο σχετικό έντυπο συγκατάθεσης. Στα παιδιά που θα υποβάλλονται σε προληπτικό ιατρικό/οδοντιατρικό έλεγχο, θα παραδίδεται ατοµικό δελτίο προληπτικού ελέγχου, προκειμένου οι γονείς/κηδεµόνες τους να λάβουν γνώση και οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Το ΄΄Χαμόγελο του Παιδιού΄΄, για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών θα τηρεί µόνο δελτίο µε τα αποτελέσματα του προληπτικού ελέγχου, χωρίς τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών και µόνο για στατιστικούς λόγους.

Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης παιδιού και οικογένειας που εφαρµόζει ο Δήμος Παγγαίου σε συνεργασία με τον Οργανισµό παράλληλα µε τον Κινητή Οδοντιατρική/Παιδιατρική Μονάδα θα διατεθεί και η Κινητή Ιατρική Μονάδα, ώστε να εξεταστούν και ενήλικες ευπαθών, κυρίως, οµάδων.

Το πρόγραµµα λειτουργίας της Κινητής Οδοντιατρικής/Παιδιατρικής Μονάδας θα ξεκινήσει τη ∆ευτέρα 7 Ιανουαρίου και να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019. Ώρες λειτουργίας 8:30 έως 13:00

Παράλληλα, η ιατρική κινητή µονάδα για τους ενήλικες θα λειτουργεί από τις

9:00 έως τις 13:00.

 

Το πρόγραμμα επισκέψεων της Κινητής Οδοντιατρικής/Παιδιατρικής Μονάδας Πρόληψης καθώς και της Κινητής Ιατρικής Μονάδας Πρόληψης τόσο στα σχολεία όσο και σε επιλεγμένα σημεία Δημοτικών διαμερισμάτων ώστε να εξετασθούν ενήλικες ευπαθών κυρίως ομάδων θα γνωστοποιηθεί άμεσα.

Προκειµένου, το εγχείρηµα αυτό να έχει τη µεγαλύτερη δυνατή απόδοση και να εξεταστούν όσα περισσότερα παιδιά γίνεται, το πρόγραµµα δωρεάν προληπτικού ιατρικού ελέγχου τέθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Παγγαίου.

Πρωτίστως επιδιώχθηκε επαφή με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και εξασφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη της για την εφαρμογή της δράσης.

Ακολούθως θα υπάρξει ενημέρωση των Διευθυντών σχολείων και Νηπιαγωγείων και θα αποσταλεί υπεύθυνη δήλωση, σε όλα τα συµµετέχοντα σχολεία ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη διάθεσή της στους μαθητές αυτών, προκειμένου, κατά την διάρκεια του προληπτικού ελέγχου, οι συνοδοί εκπαιδευτικοί να τις παραδώσουν στο προσωπικό που θα στελεχώνει την μονάδα.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο