Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου Παρεμβάσεις σε οδούς και πλατείες στην Δ.Κ. Ελευθερούπολης

Η κλήρωση γαι την επιτροπή διαγωνισμού του έργου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14.01.2019 στο ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρ. 10 του άρθρου 221 κα ιτης παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται να γίνουν εργασίες παρεμβάσεων για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών και της βατότητας δημοτικών οδών και επίσης παρεμβάσεις, για την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική κοινότητα Ελευθερούπολης, μετά συνοδών υποδομών.
Πιο συγκριμένα οι περιοχές παρέμβασης είναι οι δύο οδοί που συνδέουν την Οδό Φρίξου Παπαχρηστίδη με τον χώρο της Λαϊκής Αγοράς, δηλαδή η οδός Ιουστινιανού και η πάροδος της οδού Φρίξου Παπαχρηστίδη, στο ύψος του παλιού μεγάρου του ΟΤΕ.
Στην οδό Ιουστινιανού (από την Φρ. Παπαχρηστίδη έως την περιοχή της Λαϊκής Αγοράς), προβλέπονται να γίνουν αποξηλώσεις των υφιστάμενων επιστρώσεων των πεζοδρομίων εκατέρωθεν των πλευρών της οδού και εκ νέου επίστρωση με κομμένες πλάκες σχιστόλιθου και την απαραίτητη δημιουργία όδευσης τυφλών με έγχρωμη τσιμεντόπλακα. Επίσης προβλέπεται να γίνει επισκευή του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα της οδού με φρεζάρισμα του παλιού και διάστρωση νέου, χωρίς αλλαγή των τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών της .
Στην πάροδο της Φρ. Παπαχρηστίδη (στο ύψος του παλιού μεγάρου του ΟΤΕ, από την Φρ. Παπαχρηστίδη έως την περιοχή της Λαϊκής Αγοράς), προβλέπονται ομοίως να γίνουν αποξηλώσεις των υφιστάμενων επιστρώσεων των πεζοδρομίων εκατέρωθεν των πλευρών της οδού και εκ νέου επίστρωση με κομμένες πλάκες σχιστόλιθου και την απαραίτητη δημιουργία όδευσης τυφλών με έγχρωμη τσιμεντόπλακα. Επίσης προβλέπεται να γίνει επισκευή του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα της οδού με φρεζάρισμα του παλιού και διάστρωση νέου, χωρίς αλλαγή των τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού.
Επίσης θα γίνουν βελτιώσεις χαρακτηριστικών και βατότητας διαφόρων οδών, στην περιοχή αναθεώρησης και επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, όπως εκσκαφές, καθαιρέσεις, κατασκευή τεχνικών, σκυροδετήσεις, φρεζάρισμα υφιστάμενων ασφαλτοταπήτων που είναι φθαρμένοι, ώστε να επισκευαστούν με διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα, κλπ..
Οι περιοχές των παρεμβάσεων για την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, είναι οι εξής, στο γυμνάσιο μεταξύ των οδών Μαυρομιχάλη και Κουντουριώτου, στον χώρο όπισθεν του οικοτροφείου θηλέων, στο Ν. Συράκο, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής του περιβάλλοντα ανατολικού χώρου και στην οδό Συμβόλου πλησίον του ρέματος, στο σημείο της παλαιάς παιδικής χαράς. Οι εργασίες που θα γίνουν είναι, επιστρώσεις-επενδύσεις με φυσικά υλικά, φυτεύσεις με μικρά καλλωπιστικά δένδρα και ηλεκτροφωτισμός κατά περίπτωση.
Στα πλαίσια επίσης της γενικότερης παρέμβασης στο τμήμα της περιοχής του Αγ. Νικολάου προβλέπεται να αντικατασταθούν οι φθαρμένοι φωτοϊστοί της περιοχής με νέους και αντικατάσταση των κεφαλών των φωτιστικών σωμάτων των ιστών με νέες τύπου LED.
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα, έτους 2018, του Δήμου με εγγεγραμμένη πίστωση εκτέλεσης του έργου ποσού 600.000,00 €, καλυπτόμενη από πιστώσεις ΣΑΤΑ και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο