Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δημαρχικού Μεγάρου του Δήμου Παγγαίου»

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δημαρχικού Μεγάρου του Δήμου Παγγαίου»

Η κλήρωση για την επιτροπή διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06.08.2019 και ώρα 09:00 στο ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρ. 10 του άρθρου 221 και της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Με την υπό ανάθεση σύμβαση πρόκειται να γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Παγγαίου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 839.500,00 € με ΦΠΑ και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Μετάβαση στο περιεχόμενο