Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ» ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ»

 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ» ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ»

Η κλήρωση για την επιτροπή διαγωνισμού του έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01.03.2019 στο ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρ. 10 του άρθρου 221 και της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η κατασκευή και οι δοκιμές ολοκλήρωσης του δικτύου ύδρευσης και των νέων αντλιοστασίων του δικτύου υδροδότησης του οικισμού Νικήσιανη του Δήμου Παγγαίου.

Συνοπτικά, η εργολαβία αφορά στα παρακάτω αντλιοστάσια και τους αγωγούς σύνδεσης.

 • Νέα γεώτρηση παραπλεύρως υφισταμένης στη θέση “Καρακάξα”, δεξαμενή και αντλιοστάσιο ΑΣ0
  • Καταθλιπτικός αγωγός σύνδεσης ΑΣ0 με ΑΣ2
  • Γεώτρηση στη θέση “Καρακάξα Κάτω”, δεξαμενή και αντλιοστάσιο ΑΣ1
  • Καταθλιπτικός αγωγός σύνδεσης ΑΣ1 με ΑΣ2
  • Ενδιάμεσο αντλιοστάσιο παραπλεύρως των κοιμητηρίων ΑΣ2
  • Καταθλιπτικός αγωγός σύνδεσης ΑΣ2 με ΑΣ3
  • Ενδιάμεσο αντλιοστάσιο ΑΣ3 στη θέση “Κρύα Νερά” του οικισμού Νικήσιανη
  • Καταθλιπτικός αγωγός σύνδεσης ΑΣ3 με δεξαμενή στη θέση “Κοκκινοχώματα

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.897.000,00 € με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο