Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΙΛΤΡΩΝ (ΛΙΒΑΔΙ) ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΙΛΤΡΩΝ (ΛΙΒΑΔΙ) ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Η κλήρωση για την επιτροπή διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18.06.2019 και ώρα 09:00 στο ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρ. 10 του άρθρου 221 και της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες, ανακατασκευής του δρόμου που οδηγεί στην δεξαμενή των φίλτρων στην περιοχή λιβάδι, της Δ.Κ. Νικήσιανης, στην Δ.Ε. Παγγαίου.

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

• Τοπογραφικές εργασίες (αποτύπωση, οριοθέτηση δρόμου, σύνταξη μηκοτομών)

• Χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωση της σκάφης του δρόμου στα επιθυμητά υψόμετρα, καθαρισμός υπαρχόντων τεχνικών, διαμόρφωση τριγωνικών τάφρων κλπ.

• Τοποθέτηση δομικού πλέγματος.

• Σκυροδέτηση του δρόμου και της τριγωνικής τάφρου.

Η κατασκευή του εν λόγω έργου κρίθηκε απαραίτητη, διότι μετά από κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο η πρόσβαση και η προσπέλαση στο χώρο καθίσταται πολύ δυσχερής και ειδικότερα μετά την συγκεκριμένη θεομηνία, αδύνατη.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 450.000,00 € με ΦΠΑ και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Μετάβαση στο περιεχόμενο