Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΟΥ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ”

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΟΥ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ”

Η κλήρωση για την επιτροπή διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 07.10.2019 και ώρα 08:00 στο ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρ. 10 του άρθρου 221 και της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Με την υπό ανάθεση σύμβαση πρόκειται να γίνουν εργασίες ανακαίνισης και α̟ποπεράτωσης του Μετοχίου του Αγ. Ανδρέα και του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Δήµου Παγγαίου στην οδό Εγνατίας 14 στον ιστορικό τόπο της Ελευθερούπολης.  

Το έργο έχει προϋπολογισμό 383.000,00 € με ΦΠΑ και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Μετάβαση στο περιεχόμενο