Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Η κλήρωση για την επιτροπή διαγωνισμού του έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10.05.2019 και ώρα 09:00 στο ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρ. 10 του άρθρου 221 και της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η βελτίωση αγροτικών οδών συνολικού μήκους 8.2 km στα αγροκτήματα των Δ.Ε Ελευθερών, Παγγαίου και Ορφανού.

Πιο συγκεκριμένα, στη Δ.Ε Ελευθερών πρόκειται να γίνει βελτίωση αγροτικού διανοιγμένου χωματόδρομου μήκους 1,2 Km. Οι εργασίες αφορούν βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, οδοστρωσία με θραυστό υλικό , ασφαλτόστρωση και κατασκευή τμήματος τριγωνικής τάφρου για την απορροή των ομβρίων υδάτων σε υφιστάμενο κιβωτοειδές οχετό.

Στη Δ.Ε Παγγαίου πρόκειται να κατασκευαστεί υφιστάμενος χωματόδρομος στα αγροκτήματα Παλαιοχωρίου-Αντιφιλίππων συνολικού μήκους 4,5 Κm. Οι εργασίες αφορούν βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, οδοστρωσία με θραυστό υλικό, ασφαλτόστρωση και μικρά τεχνικά όπως στερεά εγκιβωτισμού της οδού, τριγωνικές και ιρλανδικές τάφροι σε σημεία που απαιτούνται από την μελέτη.    

Στη Δ.Ε Ορφανού θα κατασκευαστεί ο διανοιγμένος χωματόδρομος μήκους 1,5 Km. από την Π.Ε.Ο Θες/νίκης-Καβάλας, στο ύψος του Οφρυνίου ως την Παραλιακή Οδό Θες/νίκης-Καβάλας. Επίσης θα κατασκευαστεί υφιστάμενος χωματόδρομος μήκους 0.7 Km μεταξύ των αγροκτημάτων Κάρυανης και Ορφανίου. Οι εργασίες στις οδούς αυτές αφορούν κατασκευή μίας στρώσης υπόβασης μιας στρώσης βάσης με θραυστό υλικό και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Επίσης θα γίνουν μικρά τεχνικά όπως στερεά εγκιβωτισμού της οδού, τριγωνικές και ιρλανδικές τάφροι και ένας κιβωτοειδής οχετοί σε σημεία που απαιτούνται από την μελέτη.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 868.000,00 € με ΦΠΑ και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο