Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «Λιμενική και Περιβαλλοντική Μελέτη για την Προστασία και Αποκατάσταση της Παράκτιας Ζώνης Δυτικά του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάριανης Δήμου Παγγαίου»

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «Λιμενική και Περιβαλλοντική Μελέτη για την Προστασία και Αποκατάσταση της Παράκτιας Ζώνης Δυτικά του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάριανης Δήμου Παγγαίου»

Η κλήρωση για την επιτροπή διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18.06.2019 και ώρα 09:00 στο ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρ. 10 του άρθρου 221 και της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Η υπό ανάθεση Σύμβαση αποσκοπεί στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών (τεχνικών και περιβαλλοντικών) για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στην περιοχή δυτικά του Αλιευτικού Καταφυγίου στην Παραλία της Κάριανης με ήπιες τεχνικές.

Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 84.515,24 € με ΦΠΑ και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Μετάβαση στο περιεχόμενο