Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

sde-245

sde-245

 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε)

 

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ως μέσο καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Με το νέο αυτό θεσμό παρέχεται η δυνατότητα σε ενήλικες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου.

Χαρακτηριστικά των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

ο Ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.

ο Χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και νέων τεχνολογιών, ο Ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

ο Συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο, την τοπική κοινωνία, τον κόσμο των επιχειρήσεων και την εκπαίδευση, ο Εφαρμογή καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, που διαμορφώνεται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και του χώρου εργασίας.

Διάρκεια του προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες. Η εβδομαδιαία συμμετοχή είναι 25 ώρες και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Στους απόφοιτους χορηγείται τίτλος σπουδών ισότιμος με το απολυτήριο Γυμνασίου (άρθρο 5 ν. 2525/97 ΦΕΚ 188/Α971

Περιεχόμενα του προγράμματος

ο Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη γλώσσα, τα μαθηματικά, την επικοινωνία, τις ξένες γλώσσες, την πληροφορική,

ο Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα πολιτισμού (μουσικό, θέατρο, ζωγραφική κ.λ.π).

ο Προετοιμασία για την εργασιακή ζωή σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

 

Στην Καβάλα το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ιδρύθηκε το 2008.

Οι εκπαιδευόμενοι του Σ.Δ.Ε Καβάλας έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν με το ΚΤΕΑ Ν. Καβάλας δωρεάν και με το Αστικό ΚΤΕΑ Καβάλας με μαθητικό εισιτήριο.

 

Διεύθυνση του Σχολείου: Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 (6° Γενικό Λύκειο – Πρώην Πολυκλαδικό), Τ.Κ 65403.
Ώρες λειτουργίας του Σχολείου: από 16:30 έως 20:20.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2510 245001.
E-mail: mail@sde-kaval.kav.sch.gr
http://sde-kaval.kav.sch.gr

epeaek2007-13-01-ekt epeaek2007-13-02-edulll epeaek2007-13-03-espa

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο