Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012

για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παγγαίου που εδρεύει στην Ελευθερούπολη, Νομού Καβάλας

 

Λήψη ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012

Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο