ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2015 Δήμου Παγγαίου για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ :Προκειμένου για την απόδειξη της πολυτεκνίας απαιτείται απαραιτήτως η προσκόμιση
1.    Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης  και
2.   Πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
 
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα αναγνωρίζεται το αντίστοιχο κριτήριο πολυτεκνίας. 
Από το ΑΣΕΠ (παράρτημα 23-1-2015)
 
Έντυπα Ανακοίνωσης:
 
 
 
{backbutton}
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο