ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’αρθμ. ΣΟΧ 1/2013 που αφορά την πρόσληψη τριάντα ενός (31) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παγγαίου

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                            Ελευθερούπολη 19/06/2013
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ                                                         Αριθ. Πρωτ.: 23506
Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ
Ταχ. Δ/νση Ελευθερούπολη
Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α
Τ.Κ. 641 00
Πληρ.: Τσιρικτσής Κωνσταντίνος
Τηλ.:25923 50017
Fax: 25923 50079

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Παγγαίου που εδρεύει στην Ελευθερούπολη

Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013

Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο