Αναβάθμιση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Δήμου Παγγαίου

Υποέργο 1, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.785.000 ΕΥΡΩ

Υποέργο 2, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΟ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 615.000 ΕΥΡΩ

Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο