Κατασκευή Ραμπών και Χώρων Υγιεινής για την Πρόσβαση και Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Παγγαίου