Βελτίωση και Γενική Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης