Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης και Δεξαμενής Ύδρευσης και σύνδεσης τους με τον Οικισμό Ακροποτάμου