Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης από Γεωτρήσεις Περιοχής Καρακάξας έως τις Δεξαμενές Νικήσιανης