Απάντηση σε ερώτημα για τον Διαγωνισμό: « Καταγραφή, αποτύπωση και διαχείριση δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Παγγαίου» σχετικά με τη δυνατότητα προσκόμισης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από εταιρεία ως υπεργολάβ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ_ΕΡΩΤΗΜΑ_ΔΗΜΟΣ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ.pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ_ΑΠΑΝΤΗΣΗ.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο