Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την Διακομματική Επιτροπή ανάπτυξης της Θράκης

Ψήφισμα  δυσαρέσκειας και διαμαρτυρία  σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία της ∆ιακομματικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης, η οποία για διάστημα έξι μηνών θα μελετήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης.

 Προκειμένου να μην δημιουργηθούν νέες ανισότητες σας καλούμε να προχωρήσετε στη διεύρυνση της Επιτροπής, ώστε να συμπεριλάβει τις δύο Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και ∆ράμας στις εργασίες της και ο τίτλος της δικαίως να είναι «∆ιακομματική Επιτροπή για την ανάπτυξη της Περιφέρειας ΑΜ-Θ», όπως άλλωστε επιτάσσει η γεωγραφική και κοινωνική ενότητα

Δείτε όλο το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο σχετικό αρχείο.

Apofasi_172_2020_9Υ3ΓΩΞΨ-3Ι6.pdf149.71 KB

Μετάβαση στο περιεχόμενο