Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 12.09.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      

 Ελευθερούπολη, 08/09/2014
Αριθμ. Πρωτ.  33683

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο

Περί εκλογής Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο από 01.09.2014 έως 28.02.2017

Θέμα 2ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου

Θέμα 3ο

Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Παγγαίου», λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν.3852/10

Θέμα 4ο

Περί έγκρισης του Πρακτικού της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις «Εκπαίδευσης – Κατάρτισης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρότυπο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης υγείας στο Δήμο Παγγαίου»

Θέμα 5ο

Περί έγκρισης πρακτικού του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2013-2015»

Θέμα 6ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΑΛΥΒΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (4 δόσεις)

Θέμα 7ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (5 δόσεις)

Θέμα 8ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΚΑΜΠΑ ΑΓΑΠΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ (5 δόσεις)

Θέμα 9ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΑΝΔΡΕΩΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ (21 δόσεις)

Θέμα 10ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (3 δόσεις)

Θέμα 11ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (3 δόσεις)

Θέμα 12ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΚΩΣΤΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (7 δόσεις)

Θέμα 13ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (15 δόσεις)

Θέμα 14ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΜΙΧΑΛΕΒΑ ΡΑΝΤΟΣΤΙΝΑΣ (24 δόσεις)

Θέμα 15ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (17 δόσεις)

Θέμα 16ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΣΟΥΚΑΝΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (2 & 13 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 17ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (3 & 24 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 18ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, του ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΑΒΒΑ (6 & 7 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 19ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Α του Ν.4257/2014, του ΔΗΜΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (εφάπαξ καταβολή)

Θέμα 20ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΧΑΝΔΡΟΥΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ (6 δόσεις)

Θέμα 21ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, της ΛΙΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (2 δόσεις)

Θέμα 22ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 και από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α΄ & Β΄ του Ν.4257/2014, της ΤΖΙΤΖΙΜΠΑΣΗ ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ (24 & 12 δόσεις αντίστοιχα)

Θέμα 23ο

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1Β του Ν.4257/2014, του ΜΙΝΤΖΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (6 δόσεις)

Θέμα 24ο

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για δικαστική εκπροσώπηση πρώην αιρετού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

Κατεβάστε από εδώ το αρχείο της πρόσκλησης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο