ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Σας πληροφορούμε ότι με τo υπ΄αριθμ. 6841 έγγραφό της Γ.Γ.Π.Π.
ενημερωθήκαμε για την δυνατότητα λήψης τηλεοπτικού σποτ από το YouTube με θέμα την προώθηση της χρήσης μάσκας από τα παιδιά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο